Sajtóközlemények címkével jelölt bejegyzések

Sajtóközlemény – 2014.04.29

24 tantermes iskola és Óvoda építése Szombathelyen

2014 / 04 / 29

A Szombathelyi Egyházmegye az Új Széchenyi Terv Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében az NYDOP-5-3-1/A-12-k2 „Oktatásfejlesztés- Kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztésére” tárgyú felhívásra pályázatot nyújtott be és támogatást nyert a “24 tantermes iskola és óvoda építése Szombathelyen” című project megvalósítására. A támogatásból Szombathelyen a Táncsics M. u. 48. alatt új egyházi iskola épül, a Hollán Ernő u. 8. alatt pedig két csoportos óvoda kerül kialakításra.

A projekt támogatott részének összköltsége 2.200.000.000.- Ft., amelynek 100 %-át az Európai Unió és a Magyar Állam biztosítja, a projekt nem támogatott részét az Egyházmegye saját erőből biztosítja. A megnyert összegből Szombathelyen Táncsics M. u. 48. alatt egy cca. 10 ezer m2 alapterületű új egyházi iskola fog épülni, a Hollán Ernő u. 8. alatti – jelenleg a Brenner János Általános Iskola alsó tagozatának helyet adó épületben – két csoportos, 40 fő befogadására alkalmas óvoda kerül kialakításra.

A megvalósítás időtartama 2013.09.10-tól 2015.05.31-ig terjed.

A megépítésre kerülő iskolaépületekben a tanulók számára európai színvonalú oktatási infrastruktúrát biztosítunk. Az új építésű épületrészek megfelelnek a jelenleg életben lévő előírásoknak, valamint az akadálymentesítés jogszabályi feltételeinek. Az iskola fő céljai a tehetséggondozás és az egyénre szabott képességfejlesztés, ugyanakkor az iskola céljai közé tartozik a hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók integrációja is.

A 24 tantermes iskola alapterülete 8.313 m2, ebből a tornacsarnok csaknem 1.350 m2, ezáltal biztosítottak lesznek a mindennapos testnevelés tárgyi feltételei is. A tantermek mellett 11 csoportterem, laborok, valamint szertárak és öltözők kerülnek kialakításra, így a Brenner János Általános Iskola és Gimnázium 2015.szeptember 1-től már az új helyen kezdi meg tevékenységét.

További információ: Szombathelyi Egyházmegye, 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Pf. 41, E-mailcím: szombathely@katolikus.hu